Healing Being
Genezing door Inzicht
Holistische benadering
Home
Wie ben ik?
Hooggevoelig
Energetische Healing en Reiki
Holistische benadering
Contact
BeeldspraakWat is een holistische benadering?

De holistische benadering gaat ervan uit dat de
mens als een geheel benaderd moet worden en dat er niet alleen naar de ziekte wordt gekeken. De mens is een fysieke, psychische, emotionele en spirituele eenheid. Dit betekent dat als er op een van deze gebieden een verstoring ontstaat dit invloed heeft op de andere gebieden. Bij het helen van deze verstoring, zou er daarom ook aandacht moeten zijn voor al deze gebieden. Energetische healing ondersteunt deze benadering waarbij het uitgangspunt is, dat alles in dit universum opgebouwd is uit energie en de mens dus ook.

Volgens de quantum-theorie van Einstein, zijn de biochemische moleculen waaruit het fysieke lichaam is opgebouwd, een vorm van vibrerende energie. Fysieke materie en energie zijn derhalve eigenlijk hetzelfde, er is slechts sprake van verschillende 'trillingsfrequenties'.

Fysieke materie is datgene
wat we in eerste instantie het gemakkelijkst waarnemen, evenals de trillingen van licht, geluid en warmte. Maar er zijn vele vormen van energietrilling die we op andere manieren waarnemen (denk bijvoorbeeld aan radiogolven). Ook in de huidige medische wetenschap wordt gebruik gemaakt van het waarnemen van energetische trillingen in het lichaam voor het stellen van diagnoses, bijvoorbeeld bij het meten van de elektrische energie van het hart door middel van een elektrocardiogram. Echter de omslag naar het daadwerkelijk behandelen van patiënten met energetisch gerichte behandelmethodes is nog niet gemaakt.

De mens heeft dus niet alleen een fysiek lichaam maar ook een energieveld (beter bekend als 'aura'). Dit menselijk energieveld is opgebouwd uit verschillende trillingsfrequenties waarvan een gedeelte zich in de materie bevindt: het fysieke lichaam dat gemakkelijk waarneembaar is. Een gedeelte van dit energieveld bevindt zich echter op hogere, minder gemakkelijk waarneembare trillingsfrequenties en strekt zich uit tot buiten het fysieke lichaam. Het energieveld is niet alleen verbonden met het fysieke lichaam maar is de basis waar de fysieke cellen zich naar vormen. De mens is één geheel met zijn energieveld.
HomeWie ben ik?HooggevoeligEnergetische Healing en ReikiHolistische benaderingContactBeeldspraak